(Ελληνικά) Ρομποτικά συστήματα

Για περισσότερο από μία δεκαετία η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ εφαρμόζει την τεχνογνωσία της σε ρομποτικά συστήματα με απόλυτη επιτυχία προσφέροντας ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις αυτοματισμού διαδικασιών παραγωγής.

Μελετάμε, σχεδιάζουμε, συνθέτουμε, εξομοιώνουμε, δοκιμάζουμε, εγκαθιστούμε τον εξοπλισμό στον χώρο σας και παραδίδουμε άρτιες ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία (soſtware / hardware) της παγκόσμιας αγοράς.

Η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ διαθέτει εξειδικευμένο και απόλυτα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό για τον προγραμματισμό, λειτουργία και συντήρηση συμβατικών ρομποτικών συστημάτων τριών μεγάλων κατασκευαστών ΑΒΒ, FANUC, KUKA καθώς και του πρωτοπόρου κατασκευαστή UNIVERSAL ROBOTS στην κατηγορία των collaborative robots.

Αρπάγες (Grippers) Ρομποτικών Βραχιόνων

Σε κάθε ρομποτικό σύστημα σχεδιάζεται νέα ειδική αρπάγη που αφορά την εκάστοτε εφαρμογή. Αποτελούν κύριο μέρος της προσφερόμενης τεχνικής λύσης μας. Μελετώνται, σχεδιάζονται και προσφέρονται από την εταιρεία μας κατά παραγγελία (custom made).

Κάθε αρπάγη είναι ξεχωριστή και εξειδικευμένη στην εκάστοτε εφαρμογή του πελάτη μας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιση αδιάλεπτη παραγωγική διαδικασία.

End Of Arm Tooling Ρομποτικών Βραχιόνων

Εφαρμόζουμε λύσεις συνεργατών μας όπως της εταιρείας ROBOTIQ, κορυφαία κατασκευαστική πρότυπου περιφεριακού εξοπλισμού ρομποτικών βραχιόνων όπως end of arm tooling (αρπάγες, κάμερες οπτικού ελεγχουν, ελεγκτών ροπής κ.α.).

Ο εξοπλισμός αποτελεί βέλτιστη λύση για εφαρμογές pick ‘n’place, ποιοτικού ελέγχου, συνεργασίας με μηχανές, συναρμολόγηση, τελικές παραγωγικές διαδικασίες (finishing – polishing), insertion κ.α.

Έξυπνες αρπάγες και εργαλεία για τον χειρισμό κάθε προϊόντος ανεξάρτητα από το σχήμα.

Collaborative Robots

Για εφαρμογές όπου προδιαγράφεται συνεργασία ανθρώπου και ρομποτικού βραχίονα (collaborative robots) στον ίδιο χώρο προσφέρουμε τεχνικές λύσεις αξιοποιώντας την τεχνολογία του συνεργάτη μας UNIVERSAL ROBOTS, πρωτοπόρος κατασκευαστική εταιρεία παγκοσμίως στην κατηγορία των collaborative robots.
Παραδίδουμε άρτιες ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε είδους εφαρμογές με προσιτά ρομποτικά συστήματα.

Tα collaborative robots της Universal Robots προσφέρουν ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα με τον μικρότερο χρόνο απόσβεσης επένδυσης.

Πολύ εύκολος προγραμματισμός ακόμα και για χειριστές που δεν έχουν εμπειρία αυτοματισμού – ρομπότ.

Φιλικό περιβάλλον χειρισμού
.
Γρήγορη ρύθμιση και ανάπτυξη εφαρμογής μόνο σε μισή ημέρα, αποσυσκευασία και εγκατάσταση σε λιγότερο από μία ώρα.

Συνεργασία και ασφάλεια με τον άνθρωπο στον ίδιο χώρο εργασίας, χωρίς πλέγματα ασφαλείας και εκτεταμένη χρήση χώρου παραγωγής σε φιλικό περιβάλλον προσφέροντας ευελιξία αναδιάταξης.
Πιστοποίηση από την TÜV (Σύνδεσμος Γερμανικής Τεχνικής Επιθεώρησης).

Πολύ γρήγορος χρόνος εγκατάστασης
Πολύ εύκολος προγραμματισμός από τον ίδιο τον χρήστη
Ευελιξία αναδιάταξης
Περιορισμένες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης
Συνεργασία με άνθρωπο στον ίδιο χώρο εργασίας με μέγιστη ασφάλεια
Οικονομικά αποδοτική λύση με πολύ γρήγορο χρόνο απόσβεσης

Ολοκληρωμένες Τεχνικές Λύσεις

Οι βασικοί στόχοι των ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων μας είναι:

Aυτοματοποίηση παραγωγικών διαδικασιών
Αξιοπιστία παραγωγικών διαδικασιών
Μέγιστο συντελεστή ασφάλειας
Μείωση ποσότητας απορριμμάτων (scrap)
Μείωση του κόστους παραγωγής του πελάτη
Αδιάλειπτη παραγωγή
Αύξηση ποιότητας τελικού προϊόντος
Ευελιξία παραγωγής
Μείωση απαιτούμενου χώρου παραγωγής

Ρομποτικές Εφαρμογές

Παλετοποίηση

Το μελετητικό τμήμα της ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ επιλέγει τον κατάλληλο τύπο ρομποτικού βραχίονα ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Οι ρομποτικοί βραχίονες μπορούν να διαχειριστούν οποιοδήποτε προϊόν αφού εξοπλιστούν με την κατάλληλη αρπάγη μελέτης μας. Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε περιλαμβάνουν και τον κατάλληλο περιφερειακό εξοπλισμό.
∆ιαθέτουμε εμπειρία απαιτητικών, πολύπλοκων και υψηλής ταχύτητας παραγωγικών εφαρμογών προϊόντων από πολλούς κλάδους της βιομηχανίας.

Αποπαλετοποίηση

Τροφοδοτούμε αυτόματα τις γραμμές παραγωγής σας με προϊόντα παραγωγής που βρίσκονται σε παλέτα.
Τα προϊόντα συνήθως είναι τα ίδια τα υλικά συσκευασίας ή μεταφοράς, όπως γυάλινα βάζα ή κιβώτια (πλαστικά, μεταλλικά, ξύλινα κ.α.).
Με την χρήση ρομποτικού συστήματος, η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα, γρήγορα, εύκολα, με ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Εγκιβωτισμός

Αναλαμβάνουμε την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εγκιβωτισμού των προϊόντων σας εξασφαλίζοντας αδιάκοπη παραγωγική ροή.

Κάθε προϊόν έχει διαφορετικές απαιτήσεις εγκιβωτισμού και εξοπλισμού.
Η φύση του προϊόντος, η συσκευασία , οι διατάξεις του προϊόντος εντός της συσκευασίας που εγκιβωτίζεται και οι ταχύτητες παραγωγής είναι μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την διαδικασία αυτοματοποίησης.

Οι μηχανικοί μας αναγνωρίζουν τις ανάγκες σας, μελετούν, σχεδιάζουν και προτείνουν την βέλτιστη τεχνική λύση.

Pick & Place

Παραλαβή και εναπόθεση των προϊόντων σας σε υψηλές ταχύτητες, με ακρίβεια επαναληψιμότητας και ευελιξία σε σταθερό περιβάλλον ασφάλειας.
Η εταιρεία μας μελετά τις συνθήκες της κάθε εφαρμογής και σχεδιάζει την τεχνική πρόταση ειδικά διαμορφωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγωγής του πελάτη.
Επιπλέον προβάλουμε τις δυνατότητες βελτιστοποίησης με σκοπό την μέγιστη απόδοση.

∆ιαλογή Προϊόντων (Bin Picking)

Οι προγραμματιστές της ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ μπορούν να υλοποιήσουν τεχνικές λύσεις διαλογής προϊόντων απο κάδο – bin picking. Η διαδικασία αφορά στην αυτόματη διαλογή προϊόντος με χρήση ρομποτικού βραχίονα από κάδο όπου περιέχει πολλά ίδια προϊόντα σε τυχαία θέση και διάταξη.
Το ρομποτικό σύστημα είναι εξοπλισμένο με κάμερα η οποία αποτυπώνει την διάταξη των προϊόντων εντός του κάδου πριν και μετά από κάθε διαλογή, έτσι ώστε να γίνει η ανίχνευση προϊόντος.
Όταν το προϊόν αναγνωριστεί, ο βραχίονας το συλλέγει και το οδηγεί στο επόμενο στάδιο παραγωγής.

Συναρμολόγηση Αποσυναρμολόγηση

Πολλές σύγχρονες παραγωγικές μονάδες απαιτούν την σύνθεση διαφορετικών στοιχείων με σκοπό την συναρμολόγηση τελικού προϊόντος.
Πιστοποιημένα συστήματα ασφάλειας σε μέγιστο επίπεδο και άμεση συνεργασία με τον άνθρωπο στον ίδιο χώρο.
Oι διαδικασίες αυτού του τύπου εκτός των συμβατικών ρομπότ μπορούν να
πραγματοποιηθούν και με ρομποτικά συστήματα τύπου collaborative .

Μελέτη και Σχεδίαση

Η μελέτη και η σχεδίαση πραγματοποιείται σε τρισδιάστατο περιβάλλον έτσι ώστε να επιτευχθεί τεχνικά άρτιο τελικό αποτέλεσμα.
Με την ολοκλήρωση του τρισδιάστατου σχεδιασμού πραγματοποιείται εξομοίωση της εγκατάστασης από το τεχνικό γραφείο μας έτσι ώστε να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες αστοχιών.
Λόγω της πολυετούς εμπειρία μας και της συνεχούς επένδυσης στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού μας, αποτελούμε την βέλτιστη επιλογή του πελάτη που επιθυμεί σύγχρονες λύσεις σε ανταγωνιστικό κόστος με υψηλό δείκτη ανταποδοτικότητας.

Οπτική Αναγνώριση & Ποιοτικός Έλεγχος

Η οπτική αναγνώριση των προϊόντων είναι απαραίτητη για διαλογή ή/και ποιοτικό έλεγχο.
Εφαρμόζουμε κορυφαίες μεθόδους αυτοματοποίησης της διαδικασίας με χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού όπως 2D ή 3D κάμερες οι οποίες εγκαθιστώνται σε ρομποτικά συστήματα, ειδικές βάσεις και περιφερειακό εξοπλισμό.

Οι τεχνικοί μας, άρτια εκπαιδευμένοι με πολύ μεγάλη εμπειρία επί των εφαρμογών οπτικής αναγνώρισης και ποιοτικού ελέγχου, αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό τουεξοπλισμού
παραδίδοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού οπτικού ελέγχου όπως:

Ο εξοπλισμός οπτικού ελέγχου είναι συμβατός και μπορεί να συνεργαστεί άρτια με οποιοδήποτε ρομποτικό σύστημα.

INSIGHTS Software

Εποπτικό Λογισμικό Παρακολούθησης & Αναφορών Παραγωγής

– Γενική εποπτεία ρομποτικών συστημάτων
– Καθορισμός και έλεγχος KPIs
– Αυτόματη αποστολή αναλύσεων σε καθημερινή βάση
– Παρακολούθηση προόδου
– Ανάλυσεων τάσεων
– Αποθήκευση καταγραφών συμβάντων

Εκκινήστε την παραγωγή σας με ταχύτητα και ασφάλεια ελέγχου
Αποστολή ειδοποιήσεων σε
πραγματικό χρόνο
Ιδανικό εργαλείο για παρακολούθηση και καταγραφή χρόνου καθυστέρησης παραγωγής

After Sales Services

Μετά την ολοκλήρωση του έργου σας, προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν συντήρηση των συστημάτων σας, ηλεκτρομηχανολογικές αναβαθμίσεις και προγραμματισμό που αφορούν νέες ανάγκες σας, απομακρυσμένη βοήθεια, τεχνική βοήθεια στον χώρο παραγωγής σας (on site) και συμβόλαια συντήρησης προνομιακών παροχών.

Αρχή της εταιρείας μας είναι η συνεχής και άμεση τεχνική υποστήριξη με στόχο την ευέλικτη και αδιάλειπτη παραγωγική διαδικασίας σας.
Για τον σκοπό αυτό προσφέρουμε άμεσα απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια και εξαιρετικούς χρόνους επίσκεψης τεχνικού στον χώρο σας.
∆ιαθέτουμε μεγάλο αριθμό συνεργείων τα οποία είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεσα ́κ έγκαιρη υποστήριξή μας.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.