Συνεργαστείτε με τους ειδικούς

H ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ αναλαμβάνει έργα με το κλειδί στο χέρι που περιλαμβάνουν: μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή πινάκων, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών αλλά και συντήρησης. Ένα σημαντικό ποσοστό των προϊόντων της εταιρίας εξάγονται στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.