Κατασκευή Πινάκων

Κατασκευή Ηλεκτρολογικών Πινάκων

Η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ κατασκευάζει ηλεκτρικούς πίνακες ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Χρησιμοποιεί υλικά μεγάλων και αξιόπιστων οίκων που διαθέτουν πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς, τηρώντας πάντα τις ευρωπαικές οδηγίες περι τάσης, ασφάλειας μηχανών και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ κατασκευάζει ηλεκτρικούς πίνακες κατόπιν μελέτης του τεχνικού της τμήματος, το οποίο μπορεί να αναλάβει τη σχεδίαση κάθε είδους πίνακα και επιπλέον να κάνει προτάσεις βελτίωσης ή προσαρμογής σε ιδιαίτερες απαιτήσεις όταν αυτό ζητηθεί. Τα σχέδια των πινάκων υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Eplan Electric P8. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα με σχέδια τρίτων.

Κατηγορίες ηλεκτρικών πινάκων που κατασκευάζονται:

 • Διανομής ισχύος
 • Αυτοματισμού
 • Αντιστάθμισης αέργου ισχύος (με η χωρίς φίλτρα αρμονικών)
 • Ηλεκτροκίνησης (MCC, Soft Starters, Variable Speed Drives)
 • Φωτισμού
 • Μεταγωγής (Κανονικού και εφεδρικού δικτύου)
 • Προστασίας Μετασχηματιστών
 • Χειρισμού (κονσόλες ελέγχου)
 • Φωτοβολταϊκών εφαρμογών
 • Υπαίθριοι υποσταθμοί
 • Πίνακες διανομής Μέσης Τάσης
 • Μη τυποποιημένες κατασκευές