Η εταιρία

Η Δύναμή Μας:
 • Ένα συμβόλαιο για όλες τις υπηρεσίες
 • Ανταγωνιστικές τιμές
 • Εμπειρία σε σημαντικά έργα
 • Ειδικευμένο προσωπικό σε όλες τις φάσεις του έργου (μελέτη, διαχείριση υλικών, προγραμματισμό του έργου, έλεγχος / θέση σε λειτουργία)
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Διαχείριση και προγραμματισμός των έργων που αναλαμβάνουμε.
 • Υποστήριξη μετά την πώληση, υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης.
 • Προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της για ασφάλεια στην εργασία και την υγεία όλων των εργαζομένων
Η εταιρεία «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρολογικών κατασκευών, έργων και εγκαταστάσεων απο το 1988.

Η έδρα και το εργοστάσιο της εταιρείας είναι στο Βασιλικό Χαλκίδας, σε ιδιόκτητη έκταση 13 στρεμμάτων. Απασχολεί περίπου 50 άτομα έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο από ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τεχνικούς και διοικητικά στελέχη.

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στην διανομή ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση και τον βιομηχανικό αυτοματισμό (PLC-SCADA) αναλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα (μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, service/συντήρηση και προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) αλλά και επιμέρους κατασκευές και υπηρεσίες.
Για αυτό και σήμερα αποτελεί, τον πλέον αξιόπιστο και συνεπή συνεργάτη για τις σημαντικότερες βιομηχανίες και κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας, οι οποίες της αναθέτουν μεγάλα και ιδιαίτερα απαιτητικά έργα.

Η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ προσφέρει ηλεκτρολογικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ακολουθώντας τα αυστηρότερα διεθνή ποιοτικά Standars. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και επίσης έχει αξιολογηθεί και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 14001:2015.
Παράλληλα έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

Η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς::

 • Κατασκευή Ηλεκτρολογικών Πινάκων
 • Αυτοματισμοί με PLC– Εφαρμογές SCADA – Ρομποτικά Συστήματα
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Service / Συντήρηση
 • Εμπορία Ηλεκτρολογικού υλικού και ανταλλακτικά κάθε είδους

H ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ αναλαμβάνει έργα με το κλειδί στο χέρι που περιλαμβάνουν: μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή πινάκων, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών αλλά και συντήρησης.