Μελέτη / Σχεδιασμός / Ανάπτυξη Λογισμικού / Θέση σε Λειτουργία


H ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων διανομής ισχύος και αυτοματισμού.

Οι έμπειροι μηχανικοί μας είναι πρόθυμοι να σας συμβουλέψουν πάνω σε κάθε θέμα ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Aπό την βελτίωση του αυτοματισμού μιας μηχανής μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση μιας γραμμής παραγωγής.

Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην λεπτομερή καταγραφή των απαιτήσεων και επιθυμιών του πελάτη. Οι πιθανές τεχνικές λύσεις εξετάζονται και μελετώνται αναλυτικά έτσι ώστε να προσφέρουμε την πλέον συμφέρουσα τεχνικά, αλλά και οικονομικά, λύση, χρησιμοποιόντας τα πλέον σύγχρονα υλικά και τεχνολογίες.

Σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης και της κατασκευής γίνονται έλεγχοι για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του έργου. Ο πελάτης είναι ευπρόσδεκτος να συμμετέχει στους ελέγχους και να συνεισφέρει δημιουργικά στην διαδικασία ανάπτυξης.

Μετά το τέλος ενός έργου είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.

Μελέτη Έργων Βιομηχανίας

 • Κατασκευής υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης
 • Βραχυκυκλωμάτων
 • Ροής φορτίων
 • Διαστασιολόγηση και επιλογή Καλωδίων
 • Βελτίωσης συντελεστή ισχύος
 • Φωτισμού
 • Πυρανίχνευσης
Η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ με την πολύχρονη εμπειρία της σας προσφέρει εφαρμογές μέσω:

 • Προγραμματιζόμενων λογικών Ελεγκτών (PLC)
 • Συστήματων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA)
 • Σχεδιασμού και εφαρμογής Συστημάτων Εκτέλεσης Παραγωγής (MES)
 • Ρομποτικά συστήματα

Ειδικότερα:

 • Μηχανές διακίνησης υλικών.
 • Μηχανές συσκευασίας.
 • Ζύγιση, δοσομέτρηση και διαχείριση συνταγών
 • Συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών στοιχείων παραγωγής
 • Μετατροπή συστημάτων συμβατικού αυτοματισμού σε PLC
 • Μετατροπή Simatic S5 σε Simatic S7
 • Τηλεέλεγχος εγκαταστάσεων
 • Αυτοματισμός και έλεγχος διαδιακασιών
 • Ολοκληρωμένα έργα τα οποία αποτελούνται απο οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε λογής εφαρμογή που περιλαμβάνει προγραμματισμό ελεγκτών, ΗΜΙ, συστήματα οδήγησης κινητήρων κλπ.
Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας υποστηρίξουν σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του μηχανήματος ή της εγκατάστασης σας, από τα στάδια του σχεδιασμού, τον προγραμματισμό την θέση σε λειτουργία εως και την αναβάθμιση.
Προσφέρουμε επικοινωνία και έλεγχο σε όλα τα επίπεδα με κατάλληλη διαχείριση των πληροφοριών.