Τεχνική Υποστήριξη / Εγκαταστάσεις


Η ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ διαθέτει έμπειρα συνεργία με τα οποία υποστηρίζει έργα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κάθε είδους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Υποσταθμών & Μετασχηματιστών
Ηλεκτρικών πινάκων
Μηχανημάτων
Φωτισμού
Οπτικών ινών
Δομημένης Καλωδίωσης
Ηλεκτρικές γραμμές σε Χαμηλή και Μέση Τάση
Κανάλια διανομής
Τοποθέτηση σχαρών
Συνδέσεις καλωδίων
Μούφες καλωδίων
Κατασκευές ακροκιβωτίων
Γειώσεις
Αντικεραυνική προστασία
Συστήματα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης
Κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης
Ρολογιών (Clocks)
Μεγαφώνων (PA)
Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα