Υποκατάστημα


Το υποκατάστημα της ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ στο Σχηματάρι Βοιωτίας, διαθέτει στην αγορά ηλεκτρολογικό υλικό κάθε είδους, φροντίζοντας για την πλήρη και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.
Παράλληλα λειτουργεί τμήμα πωλήσεων / τεχνικής υποστήριξης στελεχωμένο με έμπειρους τεχνικούς οι οποίοι προσφέρουν τεχνική υποστήριξη και βοήθεια είτε πρόκειται για μεμονωμένο τεχνικό πρόβλημα είτε για ολοκληρωμένο έργο.
 • Συστήματα Αυτοματισμού
 • Συστήματα Ελέγχου κίνησης
 • Αυτοματισμός και Έλεγχος διαδικασιών
 • Λογισμικά Αυτοματισμού
 • Βιομηχανικές Επικοινωνίες
 • ΗΜΙ
 • Βιομηχανικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Αισθητήρια Όργανα
 • Τροφοδοτικά
 • Μετασχηματιστές
 • Μέσα διακοπής και προστασίας
 • Διανομή Ενέργειας (Α.Δ.Ι. ανοιχτού ή κλειστού τύπου)
 • Καλώδια
 • Εκκινητές κινητήρων
 • Ρελέ ημιαγωγών, ρελέ ισχύος, βοηθητικά ρελέ
 • Εξοπλισμός προστασίας
 • Ομαλοί εκκινητές και ρυθμιστές στροφών
 • Συσκευές Ελέγχου και επιτήρησης
 • Συσκευές εντολών και σημάτων (κομβία, λυχνίες, φάροι κτλ)
 • Εργαλεία
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες και μειωτήρες
 • Πυκνωτές, ρελέ πυκνωτών, φίλτρα αρμονικών, ρυθμιστές συντελεστή ισχύος
 • Ερμάρια
Και άλλα πολλά..